Általános Üzleti Feltételek

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.x-dekoracie.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho ZF-trade sro, Fatranská Cesta 2187/68, 038 58 Sučany, identifikačné číslo: 51134276, DIČ: 2120600757, zapísaná 4.10.2017 v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, číslo vkladu 68678 / L, (ďalej len „prevádzkovateľ“) a kupujúci (ďalej len „zákazník“).


Zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právnym poriadkom Slovenska. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy na diaľku vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah pomocou komunikačných prostriedkov v súlade s ustanovením § 52 Občianskeho zákonníka, čo je dané najmä zákonom č.102 / 2014 Z.z. k zákonu o ochrane spotrebiteľa, ako aj k zákonu o občianskom zákonníku č. 250/2007. Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 372/1990 Zb. O Národnej rade Slovenskej republiky o priestupkoch.


Zadanie objednávky a kúpnej zmluvy


Kúpnu zmluvu vytvára e-shop www.x-dekoracie.sk na základe potrieb zákazníka. Zmluva sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Pre nadviazanie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník vytvoril objednávku na strane prevádzkovateľa a uviedol svoje kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne a nezverejní tretím stranám.


Po odoslaní objednávky (po stlačení tlačidla „Objednať s platobnou povinnosťou“) dostane zákazník automatickú správu potvrdzujúcu bezproblémové uzavretie zmluvy. Schválená objednávka (alebo jej časť) je pre obe strany záväzná. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dodávateľom. alebo pre meškanie.


Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, o ktorej sa dozvedel pred odoslaním objednávky. Súčasťou faktúry je aj faktúra, ktorá je zároveň dodacím listom, ako aj návod na použitie a ďalšie potrebné dokumenty. Pokiaľ požadované dokumenty nie sú súčasťou zásielky, musí zákazník bezodkladne informovať operátora. Prevádzkovateľ je povinný zákazníkovi čo najskôr doručiť potrebné dokumenty.


A törvény értelmében a megrendelő kötelezi magát, hogy átveszi a megrendelt árut és kifizeti annak árárt. Ha nem tesz így, köteles megfizetni az összes posta és csomagolási költséget. Az átvétel elutasításának okai (pl. értesítés hiánya stb.) célszerűnek van értelmezve. A megrendelés meg nem fizetése esetén a keletkezett költségek vagy az illeték stornója a megadott időpont esetén behajtásra kerül. A folyamat úgy van beállítva, hogy az ügyfélnek mindig van lehetősége megfizetni az okozott kárt vagy költségeket. Ha azonban nem kommunikál, nem akarja a kárt vagy a keletkezett költségeket megfizetni, nem képes az eladóval megállapodni, nem marad más, mint a bírságot ezek szerint a kereskedelmi feltételek szerint érvényesíteni és a követelést jogi úton behajtani. Az ilyen helyezetért a teljes vétkesség a vevőt terheli és neki kell megtéríteni a magatartása által okozott behajtási kiadásokat.


Fizetési feltételek, szállítási feltételek és szállítási lehetoségek


A megrendelt árut az ügyfél fizetheti:


Utánvétel – az ügyfél a küldemény átvételekor fizeti ki az összeget.


Az áru küldése a leheto legrövidebb ido alatt történik az elérhetoség és az eladó muködtetési lehetoségei szerint. Minden árunál fel van tüntetve annak elérhetosége, de a muködteto fenntartja a jogot ennek megváltoztatására. Ha az árunál nem lesz másként feltüntetve vagy ha a szerzodo felek nem állapodnak meg másképp, a megrendelés intézésének maximális ideje a kézbesítéstol számított 30 nap. A raktáron levo áru, amely 12.00 óráig van megrendelve, még aznap küldésre kerül. Ajánlott az áru elérhetoségét telefonon keresztül is ellenorizni.


Nem vállalunk semmilyen felelosséget a futár által okozott kárért vagy késedelemért. Az árut annak átvétele után azonnal le kell ellenorizni. Hib észlelésekor azonnal értesíteni kell a muködtetot.


Szállítási lehetoségek:

 

1. DPD futár

2.  posta

Személyes adatok védelme

 

A muködteto a Tt. 122/2013 információs rendszerekben levo fogyasztók adatainak védelmérol szóló törvény értelmében összegyujti és feldolgozza a fogyasztó által megadott adatokat. Az ügyfél az internetes üzlet használatával egyetért saját személyes adatai és a kivitelezett vásárlások információinak összegyujtésével és felhasználásával. Az ügyfél regisztrációjával az www.x-dekoracie.sk üzletben egyetért, hogy emailben vagy telefonon keresztül értesítést kapjon az újdonságokról. A muködteto kötelezi magát, hogy harmadik személyeknek nem adja át a fogyasztó adatait és semmilyen egyéb információkat. Kivételt képeznek ez alól a fogyasztó adatai, amelyek az áru kézbesítésére szolgálnak. Az ügyfél kérésére a személyes adatok az adatbázisból törölhetokť.


Szerzodéstol való elállás

 

1. A vevo a Tt. 102/2014 sz. törvény értelmében jogosult a szerzodéstol ok megadása nélkül elállni az áru átvételétol számított 14 napon belül. Ha egy megrendelésen belül az áru több darabban volt kézbesítve, az elállás ideje az utolsóként étvett áru idejétol számítódik.

2. A Tt. 102/2014 sz. törvény 7§ 6.bek. értelmében a vevo nem állhat el a szerzodéstol, melynek tárgya:

a) védocsomagolásban levo áru eladása, amely az egészségvédelem vagy higiéniai okokból nem adható vissza és melynek védocsomagolása megsérült,

b) a fogyasztó igényei, méretre készült áru eladása (megrendelésre készült áru),

c) gyorsan romló áru eladása,

d) szükséges javítások vagy karbantartás végzése, amelyet a fogyasztó az eladótól kifejezetten igényelt.

3. A vevo jogosult az árut annak átvétele után az elállási idoszakon belül kicsomagolni és kipróbálni, hogy megállapítsa annak tulajdonságait és funkcióit. Nincs jogában azonban az árut használni, majd néhány nap múlva azt visszaadni. A kipróbálásnál hosszabb ideig használt árut nem lehet visszaadni, ha az eladó konkrét esetben nem határoz másképp. Ilyen esetben a vevo felel az áru

értékének csökkenéséért, ami olyan elbánás miatt keletkezett, hogy az áru funkciójának és tulajdonságainak megállapítására szolgál. Az elozo mondatban említett feltétellel összefüggésben csak a köv. árut lehet visszaadni:

a) eredeti állapotban,

b) nem mutatja a használat vagy elhasználódás jeleit,

c) ép,

d) teljes (kellékeket, használati utasítást beleértve).

4. A szerzodéstol való elállás jogát a vevo köteles írásban vagy emailben benyújtani az eladó címére. Az elálláshoz való ido betartottnak tekintendo, ha az elállásról szóló értesítés legkésobb az idoszak utolsó napján el volt küldve.

5. A vevo köteles a szerzodéstol való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az eladó címére. Ajánlott, hogy a vevo saját szükséglete érdekében rendelkezzen egy adóügyi dokumentummal (számla másolattal), és az árut biztosítva és ajánlva visszaküldje. Az árut nem lehet utánvételként küldeni,mert ilyen esetben nem lesz átvéve.

6. A vevo köteles mellékelni az adóügyi bizonylatot (számla) a teljes tartozékokkal, dokumentációval, csomaggal stb. A visszaküldés ideje betartott, ha az áru a szállítónak legkésobb az utolsó napon átadásra került.

7. A visszaküldéssel kapcsolatos kiadások a vevot terhelik. A rendelkezo információk alapján ezek a költségek függnek a mérettol, súlytól, távolságtól és ártól, amelyért a vevo által kiválasztott futár szolgáltatásait nyújtja nettó 10 Eurótól.

8. Az eladó kötelezi magát a vételár legkésobb 14 napon belüli visszaadására. Az utalás azonos módon lesz, mint azt a vevo vásárláskor kiválasztott, hacsak nem volt egyéb fizetési mód megállapodva. Az utalás a megvásárolt áruért csak az eladó címére való visszajuttatás után vagy a visszaküldést igazoló dokumentum bemutatása után lesz kivitelezve. A szerzodéstol való jogtalan elállás esetén az áru a vevo költségeire lesz visszaküldve.

9. A vevo által megrendelt küldemény át nem vétele a törvény értelmében a szerzodéstol való érvényes elállásnak tekintendo. Az eladó jogosult a vevotol igényelni az összes költséget, amelyek összefüggsében vannak a megrendelt küldemény át nem vételével. Az összes vita bírósági úton lesz rendezve a Szlovák köztársaság érvényes eloírásaival összhangban. Ezzel nincs érintve az eladó szerzodési bírsághoz való joga.

10. Ha a vevo nem teljesíti fent megnevezett kötelezettségeit, a szerzodéstol való elállás érvénytelen és hatálytalan, valamint az eladó nem köteles visszaadni az összes bizonyítható összeget ezek szerint az üzleti feltételek alapján. Továbbá jogosult a vevonek való visszaküldéssel kapcsolatos költségek megtérítésére.

 

Információk a vita rendezésének lehetoségeirol és feltételeirol a viták alternatív rendezésének rendszere segítségével:

 

1.Vásárló– fogyasztó – jogosult az eladóhoz fordulni (e-mailben az adatokban megadott email címre), ha elégedetlen a reklamáció intézésének módjával vagy ha úgy érzi, hogy az eladó megsértette jogait. Ha az eladó erre elutasítóan válaszol vagy a küldéstol számtott 30 napon belül nem ad választ, a fogyasztó jogosult javaslatot tenni a vita alternatív megoldásának kezdetére (ovábbiakban ARS alany a Tt. 391/2015 sz. törvény értelmében. Az ARS alanyok szervezetek és jogosult jogi személyek a Tt. 391/2015 sz. törvény 3§ értelmében. A javaslatot a fogyasztó a Tt. 391/2015 sz. törvény által eloírt módon nyúthatja be. Az ARS alanyok listája megtalálható a Szlovákia Gazdasági Minisztériumának honlapján: www.mhsr.sk.

2.A fogyasztó panasszal élhet az RSO viták alternatív rendezésének platformja által is, amely online elérheto:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

3.A viták alternatív rendezésének lehetoségével csakis a fogyasztó-természetes személy élhet, aki a fogyasztói szerzodés megkötésekor és teljesítésekor vállalkozói tevékenységének, munkahelyének keretén belül cselekszik. A viták alternatív rendezése csakis a fogyasztó és eladó közötti vitát érinti, ami a fogyasztói szerzodésbol adódik vagy azzal összefügg. A viták alternatív rendezése csakis a távúton megkötött szerzodéseket érinti. Az alternatív vitarendezés nem érinti azokat a vitákat, amelyek értéke nem haladja meg a 20 Eurót. Az ARS alany a fogyasztótól igényelheti az alternatív vitarendezés illetékét legfelejbb bruttó 5 Euró értékben.

További információk:

Részletesebb információk a Tt. 391/2015 sz. viták alternatív rendezése törvényében, az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete, a 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvény webfelületen történo eladás vagy ilyen szerzodés megkötése esetén.

 

Emailben - obchod@x-dekoracie.sk

 

A szerzodéstol való elállás meggyorsításához ajánlott az ügyfeleknek kitölteni a:https://www.x-dekoracie.sk/informacie/info/reklamacny-formular/ nyomtatványt és levelet küldeni, ami azonban nem feltételnül szükséges és elegendo csak az egyik lehetoséggel élni.
A szerzodéstol való elállás után a vevo kézhez kapja az összes szerzodéskor kifizetett összegett, foként a vételárat, az ügyfélnek való kézbesítési díjat is beleértve. Ez nem vonatkozik az utólagos kiadásokra, ha az ügyfél egyéb kézbesítési módot választott, mint az általunk kínált megszokott legolcsóbb kézbesítési mód.

 

Az összeg az ügyfélnek felesleges késlekedés nélkül lesz visszaadva, legkésobb azonban a szerzodéstol való elállás bejelentésétol számított 14 napon belül. Az utalás azonos módon lesz végrehajtva, mint elozoleg,hacsak nem volt más módban megállapodva. Az összeg a visszaküldött áru címünkre való beérkezése után lesz kifizetve.

 

Az árut a szerzodéstol való elállás érvényesítésétol számított 14 napon belül kell visszaadni. A küldeményt utánvétel nélkül kell küldeni. Az áru visszaküldésének közvetlen költségei az ügyfelet terhelik. Tekintettel arra, hogy a szerzodéstol való elállás esetén a szerzodés már a kezdetén törlodik,a szerzodo felek visszaadják a kölcsönösen elfogadott teljesítéseket. Ha bekövetkezik a jog érvényesítése, az ügyfél az áru visszaadásakor köteles betartani a köv. feltételeket:

 

- a visszaadott árunak az eredeti csomagolásban kell lennie
- a visszaküldött áru nem mutathajta elhasználódás jeleit
- a visszaküldött árunak épnek kell lennie
- a visszaküldött árunak teljesnek kell lennie (beleértve a használati utasítást, hírlevelet, ha az a csomagolás része volt)
Nem vállalunk semmilyen felelosséget a kézbesíto által okozott kárért vagy késedelemért.

Az árut az átvétel után azonnal le kell ellenorizni! Hiba észlelésekor azonnal értesíteni kell a muködtetot.
A vevo nem állhat el a szerzodéstol, melynek tárgya:
a) szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás a fogyasztó beleegyezésével volt teljesítve, még a szerzodéstol való elállás idejének lejárta elott, b) áru eladása vagy szolgáltatás nyújtása,melyek ára függ
a pénzügyi piac árainak mozgásától, amelyet az eladó nem tud befolyásolniť, c) egyedi kívánságra elkészített áru vagy egy személyre szóló áru, amelyet tulajdonságaira való tekintettel nem lehet vissaküldeni vagy gyorsan romló áru d) kicsomagolt audiovizuális mu, muvészeti hangfelvétel vagy video felvétel eladása, e) újságok, magazinok és idoszakos újságok eladása, f) nyereményjátékok és hasonlók.

 

§ 622
(1) Ha eltávolítható hibáról van szó, a vevo jogosult ennek díjmentes, idoben történo cseréjére. Az eladó köteles a hibát haladék nélkül eltávolítaniť.
(2) A vevo az eltávolítás helyett igényelheti a tárgy cseréjét vagy ha a hiba csak a tárgy egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha azzal az eladónak nem keletkezik aránytalan kiadása az áru értékére vagy a hiba komolyságára való tekintettel.
(3) Az eladó a hiba eltávolítása helyett kicserélheti a tárgyat, ha ezzel a vevonek nem okoz gondot.

§ 623
(1) Ha eltávolíthatatlan hibáról van szó és ami akadályozza a tárgy rendeltetésszeru használatát, a vevo jogosult a tárgy cseréjére vagy a szerzodéstol elállniť. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevot, ha eltávolítható hibáról van szó,de a vevo a hiba ismételt elofordulsa miatt a javítás után vagy több hiba miatt nem tudja a tárgyat megfeleloen használniť.
(2) Ha eltávolíthatatlan hibáról van szó, a vevo jogosult az áru értékének kedvezményére.

Személyes adatok védelme

 

Személyes adatok feldolgozásának információi
Az oldal muködtetoje a 2016. április 27-én kiadott Európai Parlament és Tanács (EÚ) 2016/679sz rendelete értelmében felel a természetes személyek adatainak védelméért és ezeknek az adatoknak a szabad áramlásáért (továbbiakban GDPR).

 

1. Érintett személy – vevo/honlap látogatója, muködteto – internetes üzlet muködtetoje
2. Személyes adatok fogadói, könyvelési cég, DHL futár, GLS futár
3. Az érintett személy köteles igaz és aktuális adatokat megadni. Az érintett személy jogait a GDPR 3. fejezete szabályozza. Ha a felügyeleti szervnek való panasz benyújtásának, feldolgozásá elleni jogról, érintett személy személyes adataihoz való hozzáférés, igazítás vagy törlése vagy korlátozása a személyes adatok feldolgozásának, valamint az adatok átvitelének jogáról van szó.

 

A személyes adatok feldolgozása a megrendelés kivitelezése céljából
1. Személyes adatok feldolgozásának célja: adóügyi bizonylat kiállítása, ügyféllel való kapcsolatba lépés a megrendelés céljából, szerzodés teljesítése.

2. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja: a) Személyes adatok feldolgozása (teljes név. titulus, utca és házszám, város) elengedhetetlen az eloírás vagy a nemzetközi szerzodés alapján, amellyel Szlovákia kötött. Elsosorban a Tt. 222/2004 sz. ÁFA törvény értelében. b) A személyes adatok feldolgozása (email, telefonszám) elengedhetetlen a szerzodés teljesítéséhez.
3. Személyes adatok tárolásának ideje- 20 év

 

Személyes adatok feldolgozása marketing információk céljából
A személyes adatok feldolgozása marketing információk küldése céljából, a személyes adatok feldolgozásának fenti általános információi, valamint:

1. Személyes adatok feldolgozásának céljai: marketing információk küldése

2. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja: GDPR 6.cikkelyének 1.bek. a) betuje - az érintett személy egyetértett személyes adatainak feldolgozásával egy vagy több konkrét célra

3. Személyes adatok tárolásának ideje- 5 év

 

Személyes adatok feldolgozása sütik feldolgozásának céljából
GDPR 6. cikkely 1.bek. a) betu - az érintett személy egyetértett személyes adatainak feldolgozásával egy vagy több konkrét célra.

 

Személyes adatok feldolgozása a sütik feldolgozása céljából a fenti személyes adatok feldolgozásának általános információi, valamint:

1. Személyes adatok feldolgozásának célja: szolgáltatások nyújtása, reklámok perszonalizációja, látogatások elemzése, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz, ceneo.pl

A sütik kis mennyiségu adatok, amelyeket a szerverek a böngészonek küldenek, amely elmenti oket a felhasználó számítógépére. Minden következo látogatás alkalmával a böngészo ezeket az adatokat visszaküldi a szervernek.

2. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja: GDPR 6.cikkely 1.bek. a) betuje - az érintett személy egyetért személyes adatainak feldolgozásával egy vagy több konkrét célra.

3. Személyes adatok elmentésének ideje – A süti fájlokat oldalainkon két alaptípusra lehet osztani. Rövid ún. „session cookie,“ amelyek ideiglenesek és a böngészobében maradnak addig, amíg a böngészot bezárja, valamint a hosszútávúak ún. „persistent cookie“, amelyek a berendezésben hosszabb ideig maradnak, amíg manuálisan nincsenek eltávolítva. A a sütik tárolása függ a sütik és a böngészo beállításától.


Garancia feltételek és reklamációk


Az eladó az árura 24 hónapos jótállást nyújt. A jótállás az áru vevo általi átvételétol számítódik. A vevo köteles az átvétel után azonnal megnézni az árut és hiba észlelése esetén ezt jelenteni az eladónak. Az eladó nem felel az áru vevo által okozott hibájáért. Ha az eladó kizárhatja a vevo vétkességét, a vevo jogosult: a) a szerzodéstol elállni b) kérni az áru cseréjét c) arányos kedvezményt igényelni a vételárból. A vevo jogosult a reklamációt postán vagy futárszolgálattal érvényesíteni, ahova a hibás áruval együtt elküldi az adóügyi bizonylat másolatát és a reklamáció kérvényét, amelyben leírja a hiba terjedelmét, ha a kár helytelen elbánással keletkezett.

 

Teljes reklamációs szabályzatunkat megtalálja a Reklamációs szabályzat részben.


Reklamációs nyomtatvány kérésre. Lépjen velünk kapcsolatba a: obchod@x-dekoracie.sk címen!


Felügyelo szerv
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej

kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

 

Záró rendelkezések

 

Az eladó és vevo között létrejövo összes viszony Szlovákia jogszabályaihoz igazodik. Ezeknek az üzleti feltételeknek szabályzatlan kérdéseivel kapcsolatban a Polgári törvénykönyv illetékes rendelkezései, valamint a Tt. 102/2014 fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései vagy tuvúton kötött szerzodés alapján és némely törvénymódosítások rendelkezései az irányadók.
Az eladó fenntartja a jogot ezeknek a szerzodési feltételeknek a módosítására.

 

A vevú a megrendelés küldésével elismeri, hogy ezeket az általános üzleti feltételeket, az eladó üzleti feltételeit és annak reklamációs szabályzatát elolvasta.

Copyright 2020 - 2024 © dekoracio.hu